Tekstboks: Montasjer

Denne seksjonen er delt opp vertikalt. 1” nedover i venstre kolonne, og 30mm i høyre.

Høyden er målt fra bunn på siktet’s rør, til toppen på skinne.

Bred er kompatibel med Weaver(ca.17-19mm), mens smal er mer vanlig på luftgevær og salongrifle(ca 11mm).

 

Veiledning
1”
30mm

MOU-101         Pris: 100,-

MOU-102         Pris: 100,-

Høyde:    11mm

Skinne:    Bred

MOU-202         Pris: 100,-

Høyde:    11mm

Skinne:    Smal

MOU-103         Pris: 100,-

Høyde:    11mm

Skinne:    Bred

MOU-104         Pris: 100,-

Høyde:    11mm

Skinne:    Smal

MOU-204         Pris: 100,-

Høyde:    11mm

Skinne:    Bred

MOU-105         Pris: 100,-

Høyde:    10mm

Skinne:    Bred

MOU-205         Pris: 100,-

Høyde:    20mm

Skinne:    Smal

MOU-106         Pris: 100,-

Høyde:    12mm

Skinne:    Smal

MOU-302           Pris: 150,-

Lengde:   100mm

Type:       Bred

MOU-107         Pris: 100,-

Høyde:    19mm

Skinne:    Bred

MOU-108         Pris: 100,-

Høyde:    21mm

Skinne:    Smal

MOU-303           Pris: 180,-

Høyde:    20mm

Skinne:    Smal

Lengde:   100mm

MOU-109         Pris: 100,-

Høyde:    18mm

Skinne:    Bred

MOU-301           Pris: 180,-

Høyde:    11mm

Skinne:    Smal

Lengde:   100mm

Montasjeskinne, bred